Om Arken Kulturhus

Noas Ark er fortellingen om at alt liv på jorda overlevde den utslettende katastrofen. Redningen ble en liten båt. Slik er også vår virkelighet. Vi deler en liten klode. Visjonen bak Arken Kulturhus er at alt liv er hellig og alle mennesker er like verdifulle. For å forstå hverandre må vi bli kjent. For å bli kjent må vi fortelle hverandre våre historier. Arken har derfor vært tydelige på å invitere mennesker med ulik religion, legning, politisk- og idemessig overbevisning.

SceneSlik var bakgården med scene før brannen

Lokalisering i Lillesand

Arken Kulturhus er denne web siden. Fysisk er Arken Kulturhus lokalisert i Vestregt. 11 i Lillesand. Huset brant  i 2016 men er nå bygt opp på nytt. Der er det kafelokale, en bakgård, og et uthuset der det arrangeres  trylle- og dukketeater. Med labelen «Arken» har Skipper Music gitt ut over 60 CD produksjoner.

  • Selskapslokale for inntil 30 personer. Kjøkken, «kafelokalet», peisestue i kjelleren, og bakgården står til disposisjon.
  • Arrangering av bursdagsfester for barn. Mer info på www.barnebursdag.party
  • Arken Dukke og Trylleteater (program på Facebook)
  • Musikkforlag som utgir CD og noter, – mest for barn.
  • Levering av tekst og musikk.
  • Ide og konseptleverandør for kulturarrangementer for barn og familie.
  • Artistformidling: Barneunderholdning.