Arken Trylle- og Dukketeater

I Vestregate 11 i Lillesand ligger Arken Trylle- og Dukketeater. Her har Ivar hver sommer hatt familieprogram og spilt dukketeater siden år 2001. Følg oss på Facebook, der finner du neste forestilling.

Arken Dukketeater

IMG_2289 IMG_2292 IMG_2287 IMG_2294 IMG_2290 IMG_2295