Hans Nielsen Hauge

«Saltmannen Hans Nielsen Hauge – han forandret Norge»

Her finner du oppgaver som konfrimanter gog «de store barna» kan jobbe med. Gå til nettbutikk i hengemenyen og bestill boka kr. 100,- om du ønsker den. Nederst på denne siden kan du lytte til alle sangene fra CD´n om Hans Nielsen Hauge.

Besøk biblioteket

A) Finn boka «Historien om Norge / Den Norske Bokklubben» av Karsten Alnæs bind 2 og 3. Les om Kristian Lofthus side 507 -5017 i bind 2 «Under fremmed styre». Les om Hans Nielsen Hauge side 11 – 42 i bind 3 «Mot moderne tider» Hva tror du forfatteren Karsten Alnæs tenkte på da han kalte bind 2 for «Under fremmed styre»? Hva mente han med tittelen «Mot moderne tider» i bind 3?

Hvorfor blir Kristian Lofthus omtalt som siste person i bind 2 «Under fremmed styre», og Hans Nielsen Hauge omtalt som den første i bind 3 «Mot moderne tider»?

Hva tror du er grunnen for at Hans Nielsen Hauge blir omtalt som første mann i bind 3? Finn gjerne flere begrunnelser.

B) Finn boka «Komme til ordet – Politisk kommunikasjon 1814 – 1913 / Universitetsforlaget» av Anders Johansen. Les kapittelet «Myndiggjøring» side 263 -265, kapitelene «Folkebevegelse, og Ord og handling» side 269 – 272. Hvorfor tror du denne bok heter «Komme til orde»?

Hør gjerne sangen «Komme til orde» (Spotify….)

Hvem kom til orde i tiden før 1814, og hvem kom ikke til orde?

Hvilke lov hindret folk å komme sammen, og å komme til orde?

C) Finn boka «Hans Nielsen Hauge – Fra samfunnsfiende til ikon / Cappelen Damm Akademisk) Les side 218 – 226 av sosiologen Pål Repstad. Hva menes med overskriftene, «Entreprenøren Hauge», «Hauge, den etiske kapitalist og leder», «Økologen Hauge», «Liberalisten Hauge», «Den demokratiske opprører», og «Feministen Hauge»?

Hør gjerne sangen «Vi er den ene halvpart»  (Spotify…)

Lydbokåtte kapitler.

1. Da Hans Nielsen Hauge var barn.
2. Opplevelsen som måtte fortelles.
3. Nye mennesker over alt.
4. Vandringsmann, forkynner og gründer.
5. Fengsling og krig.
6. Saltmangel.
7.Salt av sjøvann.
8. Spor av Hans Nielsen Hauge.